www.nasa.gov/multimedia/imagegallery

Pracovné postupy kontrolujú proces tvorby vašich článkov, ktorým musia prejsť, kým sú uverejnené.

Komponent na správu pracovného postupu nie je predvolene zapnutý.

Pre zobrazenie pracovného postupu s našimi vzorovými dátami musíte túto funkciu najprv zapnúť.

  1. Otvorte administrátorské rozhranie
  2. Cez menu 'Obsah' > 'Články' > 'Nastavenia' > záložka 'Integrácia' nastavte 'Zapnúť pracovný postup' na 'Áno'
  3. Uložte zmeny

Teraz, keď opätovne otvoríte 'Obsah', uvidíte sekciu 'Pracovný postup'.

Keď upravíte článok, taktiež uvidíte novú prechodovú fázu v článkoch vyžadujúcich kontrolu pracovného postupu.

  • O autorovi: Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.